A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD!
24 ÓRA MÍTIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM
NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG

HÁLÓ KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT – S4
1052 BUDAPEST, SEMMELWEIS UTCA 4.


7/16. RÉSZ
2017. SZEPTEMBER 18. HÉTFŐ 18.00

SZENT LÁSZLÓTÓL IV. BÉLÁIG
– – –

CSILLAGOK KÖZT FÉNYESSÉGES CSILLAG – SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY FÉNYE

 1. Szent László a világtörténelemben
 2. Szent László országvédő harcai belföldön és külföldön
 3. A kunok Ázsiában és Európában
 4. Szent László harca a kun vitézzel
 5. Szent László a Képes Krónikában
 6. Szűz Mária országa, Várad megalapítása
 7. Ősvallás és kereszténység
 8. Szent László emlékezete
 9. A Szent Lászlót követő magyar királyok

8/16. RÉSZ
2017. SZEPTEMBER 25. HÉTFŐ 18.00

IV. BÉLÁTÓL HUNYADI MÁTYÁSIG
– – –

A MAGYAR KIRÁLYSÁG NAGYHATALMI EREJE IV. BÉLA KORÁBAN

 1. Az ázsiai Magna Hungaria II. András és IV. Béla korában
 2. A mongol birodalom felemelkedése Ázsiában és bukása Magyarországon
 3. A magyar királyság tatárjárás utáni újbóli fénykora
 4. IV. Béla és a Pálos-rend kapcsolata
 5. A magyar királyság a Hunyadiak koráig

9/16. RÉSZ
2017. OKTÓBER 2. HÉTFŐ 18.00

HUNYADI MÁTYÁSTÓL II. LAJOSIG
– – –

MÁTYÁS KIRÁLY IGAZSÁGÁNAK ÖRÖK FÉNYE

 1. Hunyadi János titokzatos származása és a hollós címer eredete
 2. Hunyadi Mátyás királlyá választása
 3. Mátyás koronázása és a magyar nép üdvtörténelme
 4. Mátyás halálától Mohácsig

10/16. RÉSZ
2017. OKTÓBER 9. HÉTFŐ 18.00

II. LAJOSTÓL BETHLEN GÁBORIG
– – –

KÉT POGÁNY KÖZT – A MEGPRÓBÁLTATÁSOK KORA

 1. A mohácsi csata világtörténelmi előzményei
 2. Az emberiség sorsának hanyatlása a mohácsi csata után
 3. Buda eleste és az oszmán birodalom világuralmi tervei
 4. Az ország három részre szakadása és az erdélyi fejedelemség kialakulása

11/16. RÉSZ
2017. OKTÓBER 16. HÉTFŐ 18.00

BETHLEN GÁBORTÓL II.RÁKÓCZI FERENCIG
– – –

BETHLEN GÁBOR ÉS ERDÉLY ARANYKORA

 1. Erdély fejedelmei
 2. Bethlen Gábor Erdély fejedelme és Magyarország választott királya
 3. Miért nem koronáztatta meg magát Bethlen Gábor?
 4. Az Erdélyi Fejedelemség nagyhatalmi jelentősége Európában

12/16. RÉSZ
2017. OKTÓBER 30. HÉTFŐ 18.00

A SZENT KORONA ÉS A MAGYAR SORS ÉVSZÁZADAI
II. RÁKÓCZI FERENCTŐL NAPJAINKIG 1/4.
– – –

II. RÁKÓCZI FERENC – AZ ÖRÖK ERKÖLCS SZABADSÁGHARCA

 1. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca a világtörténelem sodrában
 2. Ország- és vallásegyesítési törekvések
 3. Erkölcsi útmutatás a jövendő évszázadok világának

13/16. RÉSZ
2017. NOVEMBER 6. HÉTFŐ 18.00

A SZENT KORONA ÉS A MAGYAR SORS ÉVSZÁZADAI
II. RÁKÓCZI FERENCTŐL NAPJAINKIG 2/4.
– – –

VEDD EL EGY NÉP MÚLTJÁT ÉS AZT TESZEL VELE, AMIT CSAK AKARSZ!

 1. Mária Terézia koronázása és uralkodása
 2. II. József országlása és a Szent Korona megpróbáltatásai
 3. Az írástudók árulása, avagy a magyar történelem meghamisításának kezdetei

14/16. RÉSZ
2017. NOVEMBER 13. HÉTFŐ 18.00

A SZENT KORONA ÉS A MAGYAR SORS ÉVSZÁZADAI
II. RÁKÓCZI FERENCTŐL NAPJAINKIG 3/4.
– – –

A VILÁGOSSÁG ÉS A SÖTÉTSÉG HARCA

 1. A reformkor fénye, Széchenyi István munkássága
 2. A magyar nemesség és a Szent Korona-tan
 3. Az 1848-49-es szabadságharc világtörténelmi jelentősége
 4. A kiegyezés kora, Ferenc József koronázása

15/16. RÉSZ
2017. NOVEMBER 20. HÉTFŐ 18.00

A SZENT KORONA ÉS A MAGYAR SORS ÉVSZÁZADAI
II. RÁKÓCZI FERENCTŐL NAPJAINKIG 4/4.
– – –

A KERESZTÚTJÁRÁS VÉGSŐ STÁCIÓI

 1. A Monarchia felbomlása, út Trianonig
 2. Az utolsó koronázás a Szent Koronával
 3. A Szent Korona-tan nemzetmegtartó ereje Trianontól 1945-ig
 4. A Szent Korona amerikai fogsága
 5. A Szent Korona hazatérése után

16/16. RÉSZ
2017. NOVEMBER 27. HÉTFŐ 18.00

ÖSSZEGZÉS – NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG