A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD!
24 ÓRA MÍTIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM
NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG

HÁLÓ KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT – S4
1052 BUDAPEST, SEMMELWEIS UTCA 4.


1/16. RÉSZ
2017. ÁPRILIS 24. HÉTFŐ 18.00

ÁTTEKINTÉS
– – –

ÉVEZREDEK, ÉVSZÁZADOK, ÉVTIZEDEK, ÉS A JELENKOR NAPJAI A MAGYAR ÜDVTÖRTÉNELEMBEN

 1. Őstörténet, ősvallás, ősnyelv egysége
 2. Megközelítési módok a magyar múlthoz
 3. A szkíták világtörténelmi jelentősége
 4. Források
 5. Forráselemzés

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


2/16. RÉSZ
2017. MÁJUS 8. HÉTFŐ  18.00

NIMRÓDTÓL  ATILLÁIG
– – –

NIMRÓD A VILÁG ELSŐ KIRÁLYA, AKI NAGY VADÁSZ VALA AZ ÚR ELŐTT

 1. Az emberiség mítikus történelme a vízözön előtt és után
 2. Nimród a különböző népek hagyományaiban
 3. Nimród a magyar hagyományban
 4. A szír kereszténység szent könyvének Nimród képe
 5. Mezopotámia, Egyiptom, kaukázusi népek, mediterrán birodalmak
 6. Nimród kiemelkedő szerepe a világ sorsának alakulásában
 7. A magyar nemesség Nimródra visszavezetett családfája

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


3/16. RÉSZ
2017. MÁJUS 15. HÉTFŐ 18.00

ATILLÁTÓL ÁRPÁDIG
– – –

ATILLA A MAGYAROK ELSŐ KIRÁLYA, A NAGY NIMRÓD UNOKÁJA, ISTEN OSTORA, ÉS A VILÁG PÖRÖLYE

 1. Ázsiai és európai hunok
 2. A magyarok első bejövetele
 3. A Képes Krónika képeiben élő Atilla király
 4. Atilla Róma falai alatt
 5. Csaba királyfi és a magyarok második bejövetele

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


4/16. RÉSZ
2017. MÁJUS 22. HÉTFŐ 18.00

ÁRPÁDTÓL SZENT ISTVÁNIG
– – –

SZKÍTIÁTÓL PANNÓNIÁIG – A MAGYAROK MÁSODIK BEJÖVETELE

 1. A magyarok második bejövetele
 2. A hét vezér és a hét törzs Anonymus leírásában és a Képes Krónikában
 3. Koronásfejű turulmadár és Emese élma
 4. Álmos és Árpád
 5. Árpád a világtörténelemben és a hét vezér kozmikus küldetése
 6. A vezérek kora Szent Istvánig

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


5/16. RÉSZ
2017. MÁJUS 29. HÉTFŐ 18.00

SZENT ISTVÁNTÓL SZENT LÁSZLÓIG
– – –

KÉRÜNK MINT APOSTOLUNKAT ÉS AZ ELSŐ KIRÁLYUNKAT

 1. A Szent István korabeli vármegyerendszer
 2. A Szent István által alapított püspökségek
 3. Az esztergomi és a kalocsai érsekség jelentősége az önálló magyar keresztény egyházban
 4. Róma, Konstantinápoly és Jeruzsálem Szent István korában
 5. Az ősvallás helyzete a XI. századi Magyarországon
 6. Szent István intelmei Imre királyfihoz
 7. Szent István király szentté avatása
 8. Szent István emlékezete
 9. Szent István és a Vazul fiak

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


6/16. RÉSZ
2017. JÚNIUS 12. HÉTFŐ 18.00

A SZENT KORONA
– – –

MAGYARORSZÁG SZENT ANGYALI ÉS APOSTOLI KORONÁJA

 1. A Szent Korona közjogi és vallási szerepe
 2. A magyar királyok koronázási szertartásai
 3. A Szent Korona és az apostoli királyság
 4. A Szent Korona képrendje
 5. A Szent Korona-tan
 6. A Szent Korona fölajánlása Szűz Máriának

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


7/16. RÉSZ
2017. SZEPTEMBER 25. HÉTFŐ 18.00

SZENT LÁSZLÓTÓL IV. BÉLÁIG
– – –

CSILLAGOK KÖZT FÉNYESSÉGES CSILLAG – SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY FÉNYE

 1. Szent László a világtörténelemben
 2. Szent László országvédő harcai belföldön és külföldön
 3. A kunok Ázsiában és Európában
 4. Szent László harca a kun vitézzel
 5. Szent László a Képes Krónikában
 6. Szűz Mária országa, Várad megalapítása
 7. Ősvallás és kereszténység
 8. Szent László emlékezete
 9. A Szent Lászlót követő magyar királyok

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


8/16. RÉSZ
2017. OKTÓBER 2. HÉTFŐ 18.00

IV. BÉLÁTÓL HUNYADI MÁTYÁSIG
– – –

A MAGYAR KIRÁLYSÁG NAGYHATALMI EREJE IV. BÉLA KORÁBAN

 1. Az ázsiai Magna Hungaria II. András és IV. Béla korában
 2. A mongol birodalom felemelkedése Ázsiában és bukása Magyarországon
 3. A magyar királyság tatárjárás utáni újbóli fénykora
 4. IV. Béla és a Pálos-rend kapcsolata
 5. A magyar királyság a Hunyadiak koráig

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


9/16. RÉSZ
2017. OKTÓBER 9. HÉTFŐ 18.00

HUNYADI MÁTYÁSTÓL II. LAJOSIG
– – –

MÁTYÁS KIRÁLY IGAZSÁGÁNAK ÖRÖK FÉNYE

 1. Hunyadi János titokzatos származása és a hollós címer eredete
 2. Hunyadi Mátyás királlyá választása
 3. Mátyás koronázása és a magyar nép üdvtörténelme
 4. Mátyás halálától Mohácsig

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


10/16. RÉSZ
2017. OKTÓBER 16. HÉTFŐ 18.00

II. LAJOSTÓL BETHLEN GÁBORIG
– – –

KÉT POGÁNY KÖZT – A MEGPRÓBÁLTATÁSOK KORA

 1. A mohácsi csata világtörténelmi előzményei
 2. Az emberiség sorsának hanyatlása a mohácsi csata után
 3. Buda eleste és az oszmán birodalom világuralmi tervei
 4. Az ország három részre szakadása és az erdélyi fejedelemség kialakulása

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető: